fbpx

Onze opdrachtgevers

De gemeente Bronckhorst  heeft behoefte aan het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de eigen gemeente. Middels het inzetten van een Trainee Datagedreven Werken  als Data Journalist worden ontwikkelingen kwalitatief en kwantitatief getoetst. Met behulp van lokale en landelijke data wordt de relevantie van maatschappelijke trends voor de lokale gemeenschap vastgesteld.

Het Datalab GO  is een initiatief van samenwerkende gemeenten in Oost Gelderland. Voor het verkrijgen van inzichten binnen het sociaal domein is een Corona-monitor ontwikkeld. De  Trainee Datagedreven Werken is binnen deze ontwikkelingen verantwoordelijk voor het modelleren van datasets en het vormgeven van dashboards binnen  ArcGIS als Datagedreven Platform. De Trainee levert een bijdrage aan nieuwe inzichten vanuit het Datalab GO.

Het Informatiehuis Water laat data stromen! Als samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies komt het Informatiehuis Water tot eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water. De Trainee Datagedreven Werken  is binnen het IHW de verbindende schakel om de puzzelstukjes met betrekking tot data bij elkaar te brengen.

De Trainee Datagedreven Werken maakt de informatiestromen tastbaar en verwerkt waterkwaliteit- en waterveiligheidsgegevens tot (geo-) informatieproducten.

De Trainee zorgt ervoor dat datastromen tussen mensen, organisaties en systemen volgens gemaakte afspraken verlopen en is tevens een belangrijk aanspreekpunt voor de interne organisatie. Het is voor het IHW belangrijk voldoende aandacht te hebben voor de kwaliteit, doelmatigheid en beheersbaarheid van relevante data en de daaruit voortkomende informatieproducten.


Binnen de gemeente Dronten is er vanuit het Sociaal Domein toenemende behoefte om Datagedreven Werken te professionaliseren. Informatieverzoeken van beleidsmedewerkers, behoefte aan managementinformatie  en belangrijke maatschappelijke trends vragen om verdiepend onderzoek. De gemeente werkt met veel verschillende systemen en vakapplicaties die veel informatie bevatten. In combinatie met regionale en landelijke informatie (CBS) biedt dit veel mogelijkheden om nieuwe inzichten te ontdekken.

 De Trainee Datagedreven Werken  verzamelt en combineert relevante data. De uitkomsten worden geïnterpreteerd en dragen bij aan een betere sturing en uitvoering van beleid binnen het Sociaal Domein. Aanvullend adviseert De Trainee Datagedreven Werken  over het juiste gebruik en beheer van gegevens waarbij de privacy van inwoners wordt bewaakt.


Blijf op de hoogte van al onze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Datagedreven Werken!


Graag maken wij met u kennis om te kijken op welke manier we trainees binnen de organisatie in kunnen zetten. Ook voor vragen of interesse in trainees of het traineeship bent u van harte welkom voor een (virtuele) kop koffie!

Arthur Schouten, onze Account Manager, staat u graag te woord.